ฐานข้อมูลทรัพย์สินภายในองค์กร +เพิ่มข้อมูล

ว่าง ( 72) ยืม/ใช้งาน ( 0) ชำรุด ( 0) สูญหาย ( 0) ยกเลิก ( 25)

ข้อมูลทรัพย์สิน

วันที่ลงทะเบียน
สถานะ
ชั้น
location
ทะเบียน
ชื่อข้อมูลทรัพย์สิน
รหัสS/N
ปีที่จัดซื้อ
ราคา/มูลค่า
วันที่หมดประกัน
วันที่ PM ล่าสุด
ปีที่จัดซื้อ
QrCode

รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน

ตำแหน่งเดิมย้ายไปที่วันที่โยกย้ายผู้รับผิดชอบ